Löfteslandets förskola

Vi vill att alla, både barn och föräldrar, ska känna sig välkomna till Löfteslandet. Vår önskan är att vårt motto, ” Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem”, ska genomsyra vår verksamhet i ord och handling.

Vår profil

Löfteslandet vilar på en kristen grund. Vår dag börjar med en kort morgonstund, då vi sjunger och ber för dagen eller berättar från Bibeln.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, vår egen kursplan och gemensamma mål, som innebär att barns lek och lärande är i centrum. Vi vill fokusera på varje enskilt barns lärande och utveckling, samtidigt som vi betonar vikten av det sociala samspelet. Varje dag ges gott om utrymme för barnens egna val i den fria leken.

Vi arbetar tematiskt och utgår från teman som: Jag och min familj, hur jag bor, djur och natur och årstiderna m.m. I alla teman ingår sång och språklekar och kroppen får också vara med i dans- och rörelselekar. Vi använder gården, parken och skogen som ett uterum, där vi hittar intressanta saker att utforska.

Matematiken finns överallt och genom våra teman synliggörs den, då vi räknar antal, jämför, mäter och väger, allt efter barnen idéer.

Uppsala är en kulturrik stad och vi gör utflykter till teatrar, museer, domkyrkan m.m. allt eftersom det passar både barngrupp och tema.

Vår historia

2003 startades Löfteslandets förskola av Stiftelsen Livets Ord. Det blev en förskola med tre avdelningar och 54 barn. Då hade vi dessutom några dagbarnvårdare som var knutna till oss, med uppgift att ta hand om ett- till treåringarna.

2006 öppnade vi också förskola i Storvreta med 16 barn, då efterfrågan var så stor.

Idag har Löfteslandet runt 70 barn mellan tre och fem år, varav 27 stycken finns i Storvreta.

Våra kännetecken:

Kristen profil
Trygg och varm atmosfär
Utbildad och erfaren personal
Lagom stora grupper
Vänlig vardagsfostran
Glatt och lekfullt lärande
Uppsalakultur

Våra mål:

Vi vill ge varje barn möjlighet att:
• Få höra Bibelns budskap
• Utvecklas till den unika person den är
• Respektera och ta hänsyn till andra
• Inhämta kunskap på ett roligt sätt
• Vårda och ta ansvar för den inre och yttre miljön