Till er som är föräldrar

Ni är de viktigaste personerna i barnens liv. Era barn är ert ansvar och vi varken kan eller vill ta över det ansvaret. Vi vill däremot vara ett komplement till er och ta hand om era barn medan ni arbetar eller studerar.

Samverkan

Vi vill samverka med er föräldrar, för att vår verksamhet ska fungera bra för er och ert barn. Därför har vi varje termin ett föräldramöte, en gemensam arbetsdag och ett utvecklingssamtal som vi önskar att ni deltar i för barnens och förskolans bästa.
Vi försöker å vår sida planera allt på ett smidigt sätt och ge er så god framförhållning som möjligt.
Vi har ett föräldraråd som träffas fyra gånger per år och består av en förälder från varje avdelning och förskolans ledningsgrupp.
Varje avdelning skickar ut ett månadsbrev med aktuell information till familjerna.
Bilder och dokumentation från verksamheten visas regelbundet på avdelningarna.

Enkäter och insyn från kommunen

Förskolans föräldrar deltar varje år i kommunens föräldraenkät och ger på så vis feedback till kommunen på hur förskolan fungerar. Alla femåringar får också i hemmen fylla i en kommunenkät riktad till dem och tala om hur de trivs på förskolan.
Genom enkäter och tillsyner har kommunen insyn i vårt arbete. Vår senaste tillsyn 2009, var till allas belåtenhet.

Avgifter och anmälan

Vi har Uppsala kommuns avgifter och regler för vistelse på förskolan.
Om du vill ha ditt barn hos oss, anmäler du på Uppsala kommuns hemsida på www.ebarnungdom.uppsala.se
Vår handläggare heter Viola Holm, vxl 727 0000.

Tider

Vi har öppet mellan 7.30-17.30.
Barn i allmän förskola (15 tim/v) går måndag –torsdag, 8.15-12.00 och har lediga lov.
Övriga barn går sina överenskomna tider.
Vår personal har en planeringseftermiddag per månad, då vi planerar månadens aktiviteter. Detta sker vanligen första fredagen i månaden. Då slutar barnen efter lunch, kl. 12.30.

Mat

De måltider som serveras på förskolan är förmiddagsmål, lunch och mellanmål med grönsaker och frukt varje dag.

Inskolning

Vi har en inskolningstid på ca. två veckor, där vi grundlägger förtroendet och tryggheten mellan barn, personal och föräldrar.

Löfteslandets personal

Personalen är ett stabilt gäng, där många har varit med från start. De flesta har utbildning som förskollärare eller barnskötare. Vi i personalgruppen har olika erfarenheter, kompetenser och åldrar som kompletterar varandra. Vi deltar regelbundet i fortbildning, både internt och via universitetet genom olika typer av kurser som erbjuds.